Proces og koncept

Hvorledes forløber Ejerskabet af boligen?

Alt reguleres i en fælles samejekontrakt og alt er aftalt på forhånd.
Jeres ejerskab af en 5-1 feriebolig-del sidestilles med det at eje en feriebolig selv – parcelhusreglen finder anvendelse. Det betyder, at I efter de nugældende skatteregler, ikke beskattes i Danmark af fortjenesten ved salget eller benyttelsen af jeres 5-1 feriebolig-del. I Spanien beskattes I pga. de spanske avancebeskatningsregler som kommer i spil når I skal sælge igen. Helt som hvis I selv havde haft jeres egen feriebolig i Spanien.

Investeringsmidler

Det er kun muligt at investere i Delebolig Spanien med personlige midler. Dette indebærer, at virksomhedsmidler eller pensionsopsparing ikke kan benyttes til investeringen. Det er heller ikke tilladt at bruge ens ejerandel som sikkerhed for et lån. Ikke desto mindre er der flere banker, der er velkendte med konceptet, og de kan assistere med at identificere finansieringsmuligheder.

Skatteforhold

I Spanien pålægges en kontinuerlig ejendomsskat, som forvaltes af Delebolig Spanien. Dette sker ved at indeholde beløbet i det månedlige fællesbidrag, som alle ejerfamilier bidrager til. Udover dette pålægges hver enkelt ejer også ansvaret for at betale ejendomsværdiskat. Denne forpligtelse indebærer at oplyse ejendommens værdi på årsbasis i ens årlige selvangivelse i Danmark. Delebolig Spanien´s advokat tilvejebringer de nødvendige oplysninger om beløb samt den relevante rubrik, der skal anvendes ved indtastning.

Process for etablering af foreningen

Hele processen tager typisk 6-12 mdr.
 • 01
  En gruppe på fem familier forenes gennem Delebolig Spanien.
 • 02
  Reservationsgebyret betales
 • 03
  Stiftende onlinemøde afholdes
 • 04
  Deponering af puljebeløbet samt 1 års fællesudgifter
 • 05
  Forhandling, køb og indretning af bolig
 • 06
  I tager jeres nye feriebolig i brug.

Bliv en del af et fællesskab

Ejerforeningen er en oldgammel dansk tradition, hvor alle der ejer en del af eller en hel bolig, mødes, forenes og vedtager de spilleregler der skal gælde for ejernes samarbejde. Der en ”grundlov”, vedtægterne, og der er en årlig generalforsamling hvor stort og småt vedtages. Jeres ejerforening stiftes med nogle vedtægter, som I selv kan ændre når I får lyst.

Hvis du vil sælge

Hvis I vil sælge jeres andel, bestemmer I selv udbuds- og salgsprisen - helt som I selv bestemmer prisen, hvis I vil sælge jeres egen bolig. Det er udbud og efterspørgsel der i sidste ende afgør prisen. Delebolig Spanien hjælper til med at sætte prisen på jeres feriebolig-del, ligesom vi hjælper til med at finde en ny køber til jeres ferieboligdel.

Lad os finde din drømmebolig